אנשים עושים טוב בגלל אינטרסים או שהם בוחרים בטוב?

שאלה:

שלום. רציתי לשאול שאלה שמציקה לי מאוד.
גילי שמונה עשרה ואני וחושב הרבה על החיים וככל שאני יותר מכיר ומגלה ככה אני יותר קולט שבעצם כל האנשים ואפילו החיות וסליחה שאני כותב, אפילו הצדיקים אולי, הם אינטרסנטיים.
אמא דואגת לילדיה, כיוון שזה האיסטינקט שלה
חברים מתיחסים יפה אחד לשני כי זה מה שמשתלם להם
אנשים מתנהגים נורמאלי כיוון שיש חוק וסדר כמו שנאמר; אם אין אלוקים במקום הזה והרגוני,כלומר שאם לא היה חוק סדר ועונש אנשים היו אפילו רוצחים אחד את השני לצורכיהם.
אני לא הייתי צדיק ולכן איני יודע איך הצדיקים מרגישים ולמה הם פועלים איך שהם פועלים ואני חושב שגם הם עושים זאת כי למשל הם יודעים את שכר הגן עדן וכו ולכן יודעים שזה שווה.
בין אם כן ובין אם לא, רובו המוחלט של העולם ממילא לא צדיקים…
אני יודע שזה נורא אבל זה גורם לי לחשוב מה האינטרס של אלוקים? למה ברא אותנו? אני מבין שזה לטובתינו אבל אלוקים, למה לעצמו הוא עשה את זה? עכשיו אנו בניו אבל לפני שיצר אותנו לא היה עולם, גם לא אנשים ואנחנו עדיין לא היינו ילדיו! מה היה חסר לאלוקים שבשביל זה הוא ברא אותנו???
זה לא שאני מנסה חלילה להתערב בשיקוליו של בורא הכל אבל זה קשה לי לעבוד אותו בתמימות כשאני לא מבין.
אני אשמח מאוד לתשובה מהירה ומפורטת ועדיף ממש עם ציטוטים ומקורות.
תודה רבה! תזכו למצוות!

 

שלום לך

ראשית כל חשוב שאתה שואל וחוקר בנושאי אמונה, מה שכתבת שקשה לך לעבוד את ה' בלי הבנה מראה על רגישות וכנות מיוחדת, והנכונות שלך לחקור גם היא חשובה, הלואי ועוד רבים היו כמוך.

 

למעשה שאלת שתי שאלות שונות, מה משמעות עשיית הטוב שלנו כאשר זה האינטרס בסופו של דבר, ושאלה שנייה מה האינטרס או הרצון של ה' בעולם, לא כל כך ברור לי איך קישרת את שתי השאלות, אולי התכוונת לכך שאם אין למה שאנו עושים משמעות או ערך, כי הרי בין כה וכה זה האינטרס שלנו, אז בעצם מה התועלת בבריאה, אם זו שאלתך, זו שאלה יפה ועמוקה ואשתדל לגעת בה בתשובתי לשאלה הראשונה. ואם לא ירדתי לסוף דעתך, תהיה לך ההזדמנות להשיב לי תגובה. בכל מקרה אתייחס בעיקר לשאלתך הראשונה שנראה שמטרידה אותך יותר, וכאמור אגע תוך כדי הדברים גם לגבי השאלה השנייה:

 

האמת שטוב אינו באמת נוגד או אמור לנגוד את האינטרס שלנו, הטוב הוא הרי טוב, אז למה אתה, אבל גם אני ואנחנו מצפים שהוא יהיה יותר מזה? למה אתה מניח שאם זה אינטרס זה לא "שווה"? כי אנו מצפים מהטוב, מהמוסר והצדק להיות יותר מאשר לעשות את המובן מאליו, כמו שאנו אוכלים או עושים את צרכינו, אנו מצפים שעשיית הטוב שלנו תהיה כזו שנותנת משמעות וערך בחיינו, שהיא תהיה משהו שאנו בוחרים מתוך חופש רצון והבחירה הזו תיקרא על שמנו, אבל שים לב, זה בכלל לא אומר שבאופן עקרוני הטוב והצדק אמור לנגוד את האינטרס הבסיסי שלנו, ולהיפך, זה שהטוב הוא לרוב גם האינטרס שלנו אומר בעצם שיש לנו רצון טוב שנובע מתוכנו, רצון בריא לחיות ולהחיות, האינטרס האגוצנטרי במובן הצר שלו הוא שמתחיל להיות קשור ברוע, ככל שבנאדם מסתגר בתוך הקונכיה של האינטרס האישי שלו ודאגה לעצמו, תוך נבדלות מבני אדם אחרים, אזי ה"אינטרס" שלו כבר מתחיל להיות דבר שלילי

שים לב שלבני אדם בריאים יש גם רצון לתרום לחברה, אז זה נכון שהחברה ככלל נתרמת מזה, אבל כלפי האינטרס של האדם כשלעצמו, הרבה פעמים זה בא ממש על חשבונו, על חשבון אוכל, צרכים, תשוקות, ועל פני כל זה הוא מעדיף את התרומה לסביבה, ואני מתנגד לדעה שתאמר שזה בגלל הכבוד שהוא מקבל וכו', כי זה פשוט לא נכון במקרים רבים מספור

יש שיאמרו שזה עדיין אגואיזם כי יש לו מזה סיפוק, אבל זה בדיוק העניין, שרק מי שמשקפיו צרות עד כדי אגואיזם צרוף, מסוגל לומר על סוג כזה של סיפוק אגואיזם, הרי הסיפוק שבעזרה לאחר נובע בדיוק מכך שאנו עושים טוב, תחושת הגמול על כך שאנו עושים טוב, והיא הדבר הכי חיובי שישנו, הוא שכר מצוה אך אינו הופך את הכל לאגו, אף אחד לא עוזר לאנשים כדי שיהיה לו סיפוק, אנו עוזרים ותורמים וכתוצאה מזה מתוגמלים בסיפוק ובשמחה על מה? בדיוק על מה שכתבתי למעלה, על כך שהצלחנו לעשות משהו בעל ערך, שהצלחנו להתעלות מעל פני החייתיות ולגמול טוב עם האחר מאיתנו, ובכך להידמות לאלוקים שכל רצונו להיטיב

כאן מגיעה גם הסיבה בשלה ברא ה' את עולמו, הרמח"ל אומר שעיקר הסיבה היא להיטיב עם ברואיו, הקב"ה הוא תכלית השלמות אבל הוא מבקש למסור אותה גם לאחר ממנו כביכול, זה פלא שאנו יכולים לומר כך על הקב"ה, אך הרמח"ל חוזר על כך שוב ושוב (עיין תחילת ספר דעת תבונות ועוד מקומות רבים ברמח"ל) אם כך, אזי הרצון לעשות טוב הוא אכן הרצון והרגש הנעלה ביותר.

אם כך הוא אזי הרצון להיטיב הוא רצון אלוקי, הוא הרצון הטהור וגם האישי והבחירי ביותר, אבל כל זה הוא כשהרצון להיטיב פונה לעולם כולו, ממש כפי שהקב"ה מבקש את הטוב עבור העולם כולו, כאשר האדם אינו מצטמצם בתוך דאגת עצמו, וכל הרצון האישי שלו מרוכז בלהוסיף טוב בעולם, לאחרים כמו לעצמו ולסביבתו, שזה בדיוק הציווי שנצטווינו בתורה "ואהבת לרעך כמוך" כמו שהוא אתה, שכן אתה אינך יצור נפרד וסגור בתוך עצמו אלא חלק מעולם ומלואו, עולמו של הקב"ה, והאדם האחר גם הוא יציר הקל כמוך,

והאמת שזהו המבחן האמיתי לאנשים, לפעמים הטוב מסתדר עם האינטרס הצר שלנו, אבל לא תמיד, יש התנגשויות של אינטרסים שונים בחיינו, אז מה קורה כאשר אנו יודעים שהיושר אומר לעשות משהו אחד והאינטרס אומר אחרת? האם אנו תמיד מתגברים? לא, יש לנו יצר רע הלוחש על אוזננו לבכר את דאגת עצמנו הצרה והאטומה על פני ההקשבה לטוב הדופק על פתחינו, אבל אין ספק שישנה גם האפשרות האחרת של לבחור בטוב, כי דחף הטוב קיים בתוכנו, אנו רוצים בטוב, ולא רק הטוב המצומצם של דאגת עצמנו אלא הטוב של העולם, הטוב שהשם ההולם אותו הוא הטוב האלוקי, מידת החסד העליונה.

כל זה לא אומר גם שאם נכשלנו סימן הוא שכל הטוב שלנו אינו טוב וכו', חלילה, הפיתוי קיים, דאגת עצמנו הצרה והקנאית גם היא כוח במציאות, הרע גם הוא קיים, וקשה לעמוד נגדו, אבל דחף הטוב קיים בתוך כל אחד מאיתנו, מה שבספרי החסידים ובעיקר בתניא נקרא "נפש אלוקית" אך לעתים הוא לא מפותח בכדי לגבור על הכח האחר שבתוכינו תמיד, אך עצם קיומו של מצפון מראה כי הטוב קיים בנו, אלא אם כן אדם הוא חולה ומעוות לגמרי ואפילו מצפון אין לו, אבל אלו אנשים נדירים, אלו הרשעים, רובנו בינונים, אך בינוניות אינה אומרת שאיננו שווים מאומה ושכל הטוב שלנו הוא אינטרס צר, זה הקטרוג של הרע, והטיעון הזה בא מבית מדרשו של השטן ומרעיו.. אנו מאמינים גם כי הצדיק הוא גם דמות שקיימת, אדם המודרך כולו על ידי הטוב, ואנו יכולים לראות גם מעטים שקרובים לכך יחסית, זה דבר שבהחלט יכול לתת לנו אמונה שהטוב ודחף הטוב האמיתי והקדוש, קיים גם בתוכנו.

וגם הקל ברא אותנו משום שהיה מעוניין להביא את הטוב שבנו לעולם, שלא רק אצלו תהיה השלמות, ושהיא תתפשט אל עבר מחוזות חדשים כל הזמן, הטוב רוצה להתפשט הלאה והלאה לבלי מצרים ולכן הטוב השלם נקרא "נחלה בלי מצרים" היא נחלתו של הקב"ה.

ספר התניא בחלקו הראשון והעיקרי נקרא "ספרן של בינונים" והוא  מוקדש כולו בכדי להסביר את הערך של קיומו של הבינוני, זה שנאבק ולא מנצח לגמרי, ולמרות זאת לכל מלחמתו יש ערך עצום. אם תרצה, זהו מקור שאולי יתרום לך להבנת העניין שאתה מתקשה בו. אך מובטחים אנו שהטוב ינצח בסוף, הדבר חייב להיות כך משום שהטוב הוא יסודו של עולם, ובכל פעולה ופעולה שלנו למען הטוב, גם אם אנו לא מושלמים, מצטרפת לבניין הטוב ולנצחונו המוחלט

 

אוסיף על כך הערה שבעיני היא חשובה, שהמחשבה הזו, שבעצם אין טוב והכל הוא אינטרס אישי בצורות שונות, היא באמת מחשבה הורסת, מחשבה שהמקור שלו הוא בראייה צרת העין והצינית על העולם, זו לא אשמתך, ולא עניין אישי שלך, זו ראייה הקיימת בעולם, כי הרי גם הרע קיים בעולם, אבל תדע לך שזו הסתכלות ותפיסת חיים שגם מבחינה נפשית ורגשית היא מאוד לא בריאה, ההסתכלות הבריאה שלנו רואה בצורה ספונטנית את הטוב בעולם. שים לב למשהו מפרשת השבוע, אפילו כשהקב"ה חשב את המחשבה הזו שכל מעשי האדם "רק רע כל היום" כביכול היא גרמה לאסון הגדול ביותר בהיסטוריה-המבול, שאכן היה בצדק כמובן במצב העניינים דאז, אבל אחרי המבול הרי הקב"ה כרת ברית עם העולם לבלתי יהיה עוד מבול, מה שלא יהיה, משמע שהקב"ה גם הוא מבקש לחשוב טוב על העולם, אפילו אם המציאות אינה מזהירה, אז גם אנחנו זקוקים גם למאמץ לראות את העולם בעין טובה, והיה זה שכרנו.

 

בברכה

אריה מ.

 

 

התמודדות בימי קורונה כאמא

איך אפשר לשמור על שגרה, כשהמצב ממש לא שגרתי איך אפשר להישאר רגועים במצב כזה. מה אני עושה אם נגזר עלי בידוד? מה עושים עם הילדים, כשאני צריכה להעסיק אותם

קרא עוד »

קושי גדול עם תפילות

אני בן 26 והחיים שלי מלאים חוויות ברוך השם. רוב הזמן אני עסוק ושמח. אני מתחיל עם זה כיוון שחשוב לי להדגיש שאני לא במצב של דיכאון, וזה הבעיה שלי.

קרא עוד »

חסרה לי שמחת חיים

שלום רב. אני נשוי ב"ה לאשה מקסימה ויש לי ילדים. וב"ה אלף פעמים הכל טוב. יש לי בעיה אחת, בתקופה האחרונה חסרה לי שמחת חיים כל דבר נראה לי פשוט

קרא עוד »

מה עושים עם תלות בחבר?

עם הזמן נהיה לי תלות בחבר, שבאמת אני מחובר אליו. אוהב אותו מאוד, יש לי איתו דו שיח מעולה, כיף לנו להיות ביחד. ממש חברים אמתיים וטובים.
אבל עם הזמן גילתי שיש לי בו תלות (כך זה נקרא) מפריע לי שהוא מדבר עם משהו אחר. כשלא תמיד הוא עונה לי, או כל מיני דברים מהסוג הזה.
עד כדי כך כשעברנו כל אחד לישיבה אחרת, הוא התנתק ממני וזה מאוד פגע. אני מנסה להשתחרר ממנו ולא מצליח, אני חיב אותו זה אוויר לנשימה שלי. אמרוי לי שאני צריך יותר הערכה עצמית ועשיתי וזה לא עזר.
א"כ השאלה. מה אני יכול לעשות כדי להשתחרר ממנו, ושלא יקרה לי שוב עם חבר חדש?
תודה רבה רבה מראש

קרא עוד »

גם לכם יש שאלה?

משהו מעיק על לבכם ואין לכם את מי לשתף? אתם מתמודדים עם קושי אבל מתביישים לשאול? כאן אפשר לשאול הכל!

השאלה תפורסם באתר רק אם תרצו בכך, ואם היא תאושר על ידי הוועדה הרוחנית (רוב התשובות שנשלחות אינן מפורסמות באתר). 

השארת תגובה

שאלות נוספות:

איזה תועלת תהיה לי מלימוד תורה?

אני תלמיד ישיבה חרדי (אציין שאני אינטליגנטי) אני מאוד מעריך את לימוד התורה יש לזה יופי בנוסף לצווי הבורא, אבל בסופו של דבר זה לא מעשי. לא צומח מזה כלים טכנולוגיים חדשים

קרא עוד »

געגוע לבנות שלי

שלום. עוד מעט יהיו ארבע שנים מאז שנזרקתי מביתי ונאסר עלי להיפגש עם בנותי.. על אף הזמן שעובר, אני לא יכול להתנחם מהריחוק מארבע הילדות החמודות שלי ועל שאני לא

קרא עוד »

שאיפות גבוהות בלימוד תורה

כילד וכנער הייתי מתמיד גדול, וגם הייתי הכי מוכשר בכיתה ובכל המקומות שהייתי, וכך שהייתי כביכול 'מבטיח' היה ברור לי שאצא תלמיד חכם, ובאמת הייתי בכיוון. למדתי גם כי רציתי

קרא עוד »

בני מייחל למתיקות בלימודו

ללא ידיעתו של בני בן ה18 שמעתי אותו מתפלל ,הוא ממש בכה שאין לו מתיקות בלימוד ולמה לו חיים ,יצויין שבני צדיק גדול עבד ה' בכל מאודו,מאד כאב לי ,איך

קרא עוד »

הורים מבוגרים נובלים בגלל הקורונה

שלום ותודה על האפשרות להשיח אני בת בכורה להורים שסיימו לחתן וחוששים מאד מהקורונה, אינם מארחים ושוקעים בדעיכה גם מההסתגרות וגם מהעובדה ששלום הבית שלהם שגם ככה היה גרוע מחמיר

קרא עוד »
למה הקב"ה ברא ייסורים בעולם

למה הקב"ה ברא ייסורים?

שלום וברכה למרות כל הספרים ומאמרים ועלונים וכו וכו וכו שקראתי בנושא אמונה וקבלת יסורים וכו, אינני מצליח להשקיט שאלה שמנקרת בי קשות וגורמת לי קשיים אמיתיים בקיום מצות. אם

קרא עוד »

רוצה לבכות ולא מצליחה

אני לא מצליחה לבכות. איך בוכים? זה לא שעברתי דברים מדי קשים רק שאני תמיד אומרת שאח"כ אני יבכה ובסוף זה אף פעם לא קורה. אשמח אם תסבירו לי איך

קרא עוד »

מאשימה את עצמי כשאני עצובה

שלום וברכה! איזה כיף שיש למי לפנות בכל פעם שמתעוררת איזשהיא בעיה/שאלה ולקבל תשובה ממשיבים מוצלחים, יעילים ורגישים!!! אז ככה: אני בת 20 ויש לי זמנים -יותר נכון ימים שבהם

קרא עוד »

יש לי שיעמום ומועקה מהלימודים

שלום! אני נערה בת 19, לומדת במסלולים באחד מהסמינרים הטובים מסלול בתחום ההוראה. ככל שעובר הזמן (מתחילת שנה) אני מרגישה יותר ויותר – לא יודעת כל כך איך לקרוא לזה-

קרא עוד »

כדאי לי לדעת על כל הצעה שמגיעה?

קודם כל תודה רבה לכם על המיזם האדיר הזה…. אני בחורה צעירה שמתחילה עכשיו את תקופת השידוכים בתקווה שהיא תגמר מהר בעז"ה, אבל תכלס לבנתיים כל הצעה שעולה אני מאוד

קרא עוד »

אני זקוק לכך שיהיו תלויים בי?

שלום לכם! אני בן 19 והייתי חברותא בוגרת של בישיבה שהיה לו קושי להיתרחק מהבית, עזרתי לו המון והשקעתי בו ממש הרבה בכל השנה, מתישהו התחלתי לשים לב שזה קצת

קרא עוד »

אמונת חכמים בימי קורונה

מעולם לא הייתח 'חזק' באמונת חכמים. אף פעם לא היה לי ספק שרבנים יכולים לטעות (במיוחד כשמספקים להם נתונים חלקיים). אבל תמיד הבנתי שהרבנים הם בעצם אנשים גדולים, רק שלפעמים

קרא עוד »

יש לי קושי להביע את רגשותי

אני אברך בן 20, יש לי קושי גדול להביע את רגשותי, אני מרגיש מעין חסימה כזאת בכל פעם שאני רוצה לבטא את עצמי בפני אנשים אשתי וכל מי שלא יהיה,

קרא עוד »
לא יודעת ליצור קשרי חברות

לא יודעת ליצור קשרי חברות

ב"ה קראתי באתר שאלה על מישהו שמתבייש לפתוח את הפה. וממש הזדהיתי אתו. אני בחורה שקטה כלפי חוץ, ויש לי חברה טובה אחת. למה? כי אני לא מדברת בפתיחות רבה

קרא עוד »

אין לי מה לעשות בישיבה

שלום לכם, ראיתי את השאלה 'משבר בישיבה' ואנסה לנסח את השאלה שלי לפי מה שמוצע שם, לפני בערך חצי שנה התחלתי להרגיש שאין לי מה לעשות בישיבה, אני מרגיש שכולם

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן