הניסיונות בקדושה מעבירים אותי על דעתי

לשון הרע נוטל כל הזכויות

שאלה:

שאלתי היא ואני מקווה שאכן זהו האתר המתאים על הניסיונות שלי,
בעיקרון אני אברך רגיל אבל הנסיונות בקדושה מעבירים אותי על דעתי ופשוט משגעים לי את הראש,
יציאה לרחוב, שגם אחרי אלף הבטחות לא להרים עיניים, העיניים כאי' מאליהם נמשכים לכל מה שקצת לא צנוע,
והשאלה מה נכון לעשות לענין והמצב הזה. בפרט שאני רואה שגם לדוגמא אחרי יוה"כ שאתה במצב כ"כ גבוה ברחוב עדיין קשה.
תודה! ומקווה שתהיו השליחים הטובים לעזרני.

שלום לך אברך יקר

מעריך אותך מאד על הפנייה!
אני כותב לך את מחשבותיי ממקום של אברך כמוך (אולי קצת יותר מבוגר), ובע"ה מינך ומינאי נוכל לברר מעט את הסוגיא הזו שנוגעת לנו כ"כ.
א.
אנחנו יודעים ששבעה דברים מכוסים מכל אדם ואחד מהם הוא "מה בלב חבירו" (פסחים נד, ב), איך נאמר? – נס שכך… אתה מסתמא מתחלחל מלדמיין שכולם היו רואים את המחשבות שלך… אבל תדע לך שכל החברים שלך, גם סומכים על הנס הזה… יתכן ונראה לך שאתה חריג בנושא זה של הכוח החזק של היצר המקנן בך, אבל האמת היא שלכל הגברים (רובם ככולם) יש יצר חזק.
חז"ל כבר אמרו (סוף ב"ב ועוד) שישנם דברים שאין יאדם ניצול מהן בכל יום, וחד מינייהו: "הרהור עבירה". שים לב: חז"ל אומרים שזאת המציאות אצל אנשים רגילים בזמן הגמרא. כלומר יש הרהורים שעולים בלי שליטה. מה אנחנו מבינים מכך? שהיצר הזה נוכח תמיד. אני קורא לזה במשל מעולם המחשב "הוא נמצא על השולחן-עבודה".
די לנו לזכור שחז"ל תקנו לנו לקרוא "פרשת עריות" ביום הכפורים עצמו, כך שאין שום זמן שבו האדם יכול להיות חפשי מאותו יצר.
ב.
צריך גם להבין שיצרא דעריות הוא בעצם כוח עצום המביא את האדם לגדול ולהתפתח. כלומר יוצא מהכוח הזה הרבה דברים חשובים וטובים, וה' לא ברא כך את האדם רק בשביל שיהיה לו נסיון… אם נבין את הצד החיובי שביצר,  אזי נמנע את הבלבול שאנו חווים במצב של התעוררות יצרית.
החזון איש כותב "נטול יצר הוא נטול חיים", כלומר שהיצר הרע מביא לנו גם חיים שיש בהם טובה וברכה.
וצריך לדעת שעיקר העבודה אינה סביב ההרהור הראשון או המבט הראשון, שכן הם כלולים במה שאדם לא ניצול ממנו, כי הוא דבר טבעי. הבחירה שלנו היא בעיקר סביב המבט השני, וההרהור המתמשך. ידיעה זו בכוחה להרגיע אותנו ולחסוך את סערת הרוח המתעוררת בלבנו כאשר עולה ההרהור או העין נופלת על משהו. "איך אני כזה שפל"? "איך אפילו אחרי יוה"כ?"
אותה סערה אינה מביאה ברכה, היא מסבכת אותנו ולרוב גורמת לנו לשקוע בכך יותר, והדעת נותנת שזה חלק ממה שהיצר הרע הכין… החכמה היא להכיל את יסוד הענין, ולהבין שעצם התאוה וההרהור והמבטים, הם דבר מובנה בטבע שלנו, ולא להיות מתוסכל מעצם המשיכה הגדולה. ולומר לעצמו בשלווה: נכון שנתפסתי על משהו, לא קרה כלום, ועכשיו אני אוריד את העיניים, כי הרי אינני מעוניין בכך. הדחף הטבעי הדליק אצלי משהו, ועתה מגיע התור שלי 'לומר משהו': אין אני מעוניין לטפח את אותו זיק. כשם שבא כך הוא ילך.
אצל אנשים מסוימים עלולה להתפתח הסתבכות וכפייתיות, בדומה ל"נערווין", שתגרור אותם לרוב, לעוד יותר הסתכלות ועוד יותר הרהורים. כדאי מאד לא להבהל, אלא לגשת לנושא הזה בקור-רוח.
אז אולי אתה אומר לעצמך: כן, אני יודע את מה שכתבת, אבל הבעיה שאני נכשל גם במבט השני והשלישי. ובכן, אני שואל אותך, הרי אתה אברך ירא שמים (ראשית פשוט כך, ושנית מוכח כן מפנייתך) ולא מדובר בהסתכלות שאתה עושה במזיד, דהיינו שאתה הולך ומחפש הסתכלויות. אלא שאתה מוצא את עצמך מביט, דהיינו שמדובר במשהו שמשתלט עליך. אז ננסה להבין למה אתה מגיע לידי מבטים שאינך מעוניין בהם? יתכן ונוצרה אצלך הסתבכות קטנה סביב זה, והפתרון הוא דוקא להוריד את המתח. זה לא אומר שמעכשיו תשחרר את העיניים, אבל זה כן אומר שתיגש לעצמך בסלחנות, ותבין שאתה אדם נורמלי!
ת"ח אחד חכם וצדיק, אמר לי על שאלה דומה, שמומלץ לקחת זמן מיוחד כל יום ולומר כמה פרקי תהלים ולהתפלל שלא להכשל, ובכך מלבד הכוח של תפילה, יש בזה גם עצה פסיכולוגית עמוקה, שאנחנו מכבדים את את היצר הטוב ומקשיבים 'מה יש לו לומר' לא רק בשעת הנסיון, אלא כ'מאן דאמר' בפני עצמו וזה יתן יותר כח להתמודדות בשעת מעשה.
ג.
אי אפשר גם לשכוח את העצות הקלאסיות:
להמנע כמה שיותר מלהגיע למקום של נסיון. "אל תביאנו לידי נסיון" כולל הליכה ונסיעה במקומות בעייתיים, וכמובן בתחום האינטרנט וכו'. [אמנם, אני מניח שאותם מקומות שגורמים לך לנסיון אין באפשרותך להמנע מהם, כי נוכחותך בהם היא חלק מסדר היום.]
דברי חז"ל (סוף סוכה) "משביעו רעב מרעיבו שבע" הם אמת מוחשית. אף שהיצר נמצא ברקע תמיד, אך בדרך כלל הוא צריך איזה טריגר לעורר אותו, וכמה שיותר להמנע מגרויים מיותרים, כך היצר יהיה שקט יותר.
ישנו גם הטיפ הישן והטוב של בעלי המוסר לשמירת העיניים, כמו שמופיע במכתבי הרב וולבה – לחשוב על קושיא טובה בדרך. ['קושיא' היא רק דוגמה. יש כאלה שפחות מעוניינים בקושיות אלא נמשכים לתובנות ולוורטים יפים, אז אפשר להכין לפני היציאה לדרך איזה דבר תורה שמעניין אותך, ולחשוב עליו. או לשמוע בנגן.]
ובכלל, כאשר אדם חש ריקנות, הוא יותר עלול ליפול בנושאים אלה, כך שחשוב מאד למלא את עצמו בתוכן, ודברי המשנה "יפה ת"ת עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון" מלמדים אותנו יסוד זה. הדברים מתכתבים עם היסוד שהבאתי לעיל, שכוח היצר הוא בעצם כח של צמיחה, על כן כשאדם תפוס בצמיחה ופעלתנות, הייצר מוצא לעצמו את המיתוק, ואילו כאשר האדם בסוג של דשדוש, אז היצר הזה תובע את שלו…
אבל הכל צריך לבא ממקום רגוע, בלי פניקה. תזכור שאתה נורמלי כפי הטבע שה' ברא אותך, ומהמקום הזה ייקל עליך לשמור על הגבולות של התורה.

ד.
הכלל העולה, שאין לנושא זה "פתרונות קסם", כי באמת זה מצב מובנה בתוך צורת האדם שלנו, וה' יודע למה הוא נתן לנו כזה יצר חזק, ובכל אופן "הוא ידע יצרנו". כך שעל עצם היצר אין מה להיות מתוסכל, ואדרבה ככל שמפעפעים באדם יצרים חזקים, כך הוא עשוי להצליח מאד גם בחייו הרוחניים, כי אותם יצרים הם כוחות של חיות וצמיחה. תפקידנו הוא הבחירה כיצד להתמודד איתו, האם לשים אותו בגבול או לתת לו להשתולל. וכאן יש מקום לעבודה, אך בתנאי שהיא רגועה, ומכילה. אין הגיון לבא עם לחץ כשמדובר בנושא כ"כ טבעי ומובנה בתוך התוכיות שלנו.
מאחל לך
ולכל הגברים בני אברהם יצחק ויעקב –
הצלחה ושמחה!

ישי

אני צריכה לחשוש מהקפידה של אבי?

אני בחורה בת28 , חרדית ב"ה, רווקה. אני הבכורה במשפחה של שבעה ילדים. חווינו חיים מאוד מאתגרים ולא פשוטים. אבא שלי אדם קשה מאוד. עם הפרעת אישיות לא פשוטה. הוא

קרא עוד »

אמונת חכמים בימי קורונה

מעולם לא הייתח 'חזק' באמונת חכמים. אף פעם לא היה לי ספק שרבנים יכולים לטעות (במיוחד כשמספקים להם נתונים חלקיים). אבל תמיד הבנתי שהרבנים הם בעצם אנשים גדולים, רק שלפעמים

קרא עוד »

הורים מבוגרים נובלים בגלל הקורונה

שלום ותודה על האפשרות להשיח אני בת בכורה להורים שסיימו לחתן וחוששים מאד מהקורונה, אינם מארחים ושוקעים בדעיכה גם מההסתגרות וגם מהעובדה ששלום הבית שלהם שגם ככה היה גרוע מחמיר

קרא עוד »

חוששת על ההורים שלי

אני הבת הקטנה במשפחה והרוב כבר נשואים נשארתי עם אח שגדול ממני בכמעט 8 שנים והוא גם לא הרבה בבית ההורים שלי כבר מבוגרים ואני מאד מפחדת שיקרה להם משהו

קרא עוד »

גם לכם יש שאלה?

משהו מעיק על לבכם ואין לכם את מי לשתף? אתם מתמודדים עם קושי אבל מתביישים לשאול? כאן אפשר לשאול הכל!

השאלה תפורסם באתר רק אם תרצו בכך, ואם היא תאושר על ידי הוועדה הרוחנית (רוב התשובות שנשלחות אינן מפורסמות באתר). 

השארת תגובה

שאלות נוספות:

קושי גדול עם תפילות

אני בן 26 והחיים שלי מלאים חוויות ברוך השם. רוב הזמן אני עסוק ושמח. אני מתחיל עם זה כיוון שחשוב לי להדגיש שאני לא במצב של דיכאון, וזה הבעיה שלי.

קרא עוד »
חשש מנערוון בתפילה ותחושה לא נעימה

לא מצליח להתחבר לתפילה

אני אברך בן 26, נשוי + 2, לומד תורה כל היום. כל זמן פנוי שיש לי מהאשה והילדים, אוטומטית אני נשאב ללימוד, זה מעניין אותי ומושך אותי, וברוך ה' כמעט

קרא עוד »

חוששת על ההורים שלי

אני הבת הקטנה במשפחה והרוב כבר נשואים נשארתי עם אח שגדול ממני בכמעט 8 שנים והוא גם לא הרבה בבית ההורים שלי כבר מבוגרים ואני מאד מפחדת שיקרה להם משהו

קרא עוד »

קשה לי לשתף ברגשותי

אני מרגישה קושי גדול בלשתף אנשים בחיי ויותר מכך בריגשותי…
אני כולאת את הכל בליבי הקטן והוא כבר על סף תסיסה, כמה אפשר לשמור?
זה קשה לי מאד אני לא מעזה לבכות ליד אנשים וגם לעצמי אני נמנעת שמא מישהו יראה עקבות דמעות…
אני מרגישה שאני נמנעת להראות לאנשים את חולשותי והם מכירים רק את הצד החזק שבי..
לא יאמינו שגם אני נשברת לפעמים….
כשמדברים על משהו שקשור לרגש כל שהוא אני מתקפלת בתוכי ונשארת זקופה כלפי חוץ.
האנשים שסביבי חושבים שאני בן אדם ללא רגש ואני ממש לא כזאת אלא אני לא מעזה לבטא אותו…אני מבחינה בניואסים דקיקים שרבים לא שמים לב לכך..
מה אפשר לעשות כדי שאני אעז לפרוק יותר…?

קרא עוד »

כדאי לי לדעת על כל הצעה שמגיעה?

קודם כל תודה רבה לכם על המיזם האדיר הזה…. אני בחורה צעירה שמתחילה עכשיו את תקופת השידוכים בתקווה שהיא תגמר מהר בעז"ה, אבל תכלס לבנתיים כל הצעה שעולה אני מאוד

קרא עוד »

האם להעביר את הילד חיידר

בתחילת השנה העברתי את הילד שלי חיידר כי גיסי אמר שהחיידר הנוכחי שלו לא טוב, ושמבחינת לימוד גמרא זה מקום שלא מלמד מספיק טוב איך ללמוד גמרא כמו שצריך. הוא

קרא עוד »
פחד משתק מכלבים

פחד משתק מכלבים

שלום ותודה על עצם קיומכם. יש לי בת בת 9.5 שרועדת מפחד מכלבים. כאשר אנחנו עוברות ברחוב והיא רואה כלב, אפילו ממרחק, אפילו שקשור ברצועה, מיד היא נכנסת לחרדה (כך

קרא עוד »

הורים מבוגרים נובלים בגלל הקורונה

שלום ותודה על האפשרות להשיח אני בת בכורה להורים שסיימו לחתן וחוששים מאד מהקורונה, אינם מארחים ושוקעים בדעיכה גם מההסתגרות וגם מהעובדה ששלום הבית שלהם שגם ככה היה גרוע מחמיר

קרא עוד »

קשיים בקשר עם הבת הקטנה שלי

שלום ותודה לאתר הנפלא. יש לנו בת בת 8, חכמה ומקסימה שמרווה אותנו נחת ב"ה. לאחרונה היא התחילה לומר שוב ושוב באוזננו: "אתם לא אוהבים אותי". יצויין שהבית שלנו לרוב,

קרא עוד »

מה עושים עם תלות בחבר?

עם הזמן נהיה לי תלות בחבר, שבאמת אני מחובר אליו. אוהב אותו מאוד, יש לי איתו דו שיח מעולה, כיף לנו להיות ביחד. ממש חברים אמתיים וטובים.
אבל עם הזמן גילתי שיש לי בו תלות (כך זה נקרא) מפריע לי שהוא מדבר עם משהו אחר. כשלא תמיד הוא עונה לי, או כל מיני דברים מהסוג הזה.
עד כדי כך כשעברנו כל אחד לישיבה אחרת, הוא התנתק ממני וזה מאוד פגע. אני מנסה להשתחרר ממנו ולא מצליח, אני חיב אותו זה אוויר לנשימה שלי. אמרוי לי שאני צריך יותר הערכה עצמית ועשיתי וזה לא עזר.
א"כ השאלה. מה אני יכול לעשות כדי להשתחרר ממנו, ושלא יקרה לי שוב עם חבר חדש?
תודה רבה רבה מראש

קרא עוד »
מאשימה את עצמי כשאני עצובה

אין לי כוח כבר לכלום

נמאס לי להילחם כל היום לנסות להבין את עצמי, אין לי כוח להמשיך את החיים, אני לא מסוגלת להמשיך עוד. פשוט אני מרגישה שהבטרייה שלי גמורה ריקה אני מסתכלת על

קרא עוד »

אני לא מתחבר ללימוד הגמרא

אני בישיבה וטוב לי שמה בסך הכל. יש חברים ואוכל והכל . אבל מה שמעצבן אותי זה שכל היום לומדים גמרא . פעם בחיידר הייתי טוב בגמרא והייתי מקבל ציונים

קרא עוד »

אין לי מטרה בחיים

אני חי לבד, ומשעמם לי, אני עובד כל היום. ונמאס לי מהשיגרה ומהכל בעצם. אני מרגיש מבוזבז כי אני יודע שיש לי הרבה מה למכור. אבל אין לי למי. הייתי

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן