אמונת חכמים בימי קורונה

שאלה:

מעולם לא הייתח 'חזק' באמונת חכמים. אף פעם לא היה לי ספק שרבנים יכולים לטעות (במיוחד כשמספקים להם נתונים חלקיים). אבל תמיד הבנתי שהרבנים הם בעצם אנשים גדולים, רק שלפעמים הם טועים (מוטעים).
למעשה, הבעיות שלי התחילו מעט לפני הקרונה. אחרי שראיתי מקרים של רבנים שישבו בכלא והתקבלו אחר שחרורם בכבוד אצל גדולי הדור. ראיתי גם פוליטיקאים חרדים שישבו בכלא וחזרו לכהונתם הפוליטית, וראיתי גם פוליטיקאים חרדים שביקרו רבנים שעשו פשעים של ממש. מקרים אלו מוכיחים לי שההנהגה החרדית מחשיבה גם פושעים כגדולים. ואם כן מאיפה לי שאלו שנחשבים לגדולי ישראל הם באמת גדולים?
כמובן שהבעיה החמירה מאוד בזמן הקרונה. אני רואה המון רבנים גדולים שמתעלמים מכל המומחים ואומרים לקהילות שלהם לסכן את עצמם ואת הסביבה שלהם. ויש דיווחים אמינים שהרב חיים קנייבסקי בעצמו התפלל במניין לאחר שפסק שאסור. גם הסרטון מתחילת הקרונה שבו רואים את הרב חיים פוסק להשאיר את בתי הכנסת פתוחים בלי שהוא אפילו דיבר עם מומחה (!) (והתוצאות של זה ידועות).
ועכשיו אני שואל את עצמי, אם הרבנים של היום הם מזויפים, אז מי אמר שהחפץ חיים לא היה מתחזה? או הרב יוסף קארו? או כל רב אחר.
אפשר כנראה להניח שהגמרא אמיתית, כי זה המסורת שלנו. אבל השולחן ערוך הוא לא המסורת שלנו (הרי אפשר לחלוק עליו).
היה אפשר לטעון שהשם לא היה נותן לרבים כל כך לטעות. אבל רוב היהודים כיום הם רפורמים או קונסרבטיבים… אז השם כן נותן לרבים לטעות.

תודה רבה.

תשובה

שלום וברכה
אתה שואל שאלות קשות מאד, חשוב לתת את הדעת לכל אחת מן השאלות כראוי, בדבריך אתה מתייחס למקרים מסוימים של רבנים שסרכו, מטעמים מובנים אני לא יתייחס באופן פרטי לכל אחד מן המקרים, אך אנסה לתת כללים שיעשו סדר בראש בכל הנושאים הללו.
ובכן, באמת אינני מכיר את כל הפרטים, בכדי לדבר על כל מקרה שאתה כותב. אבל יש כמה נקודות חשובות שאינני יודע אם הם נכונות כלפי אותם רבנים שסרחו שאתה כותב עליהם אבל יתכן שלגבי חלק מהם זה נכון.
ובכן.
א. לא כל מי שחויב בבית משפט דינו לתלייה. גם אדם שחויב בבית משפט מצוה לתת לו יחס יפה ואין צורך לסלק רב כזה או אחר מהבית כיון שחויב בבית משפט. מותר ומצוה להתייחס יפה גם למי שעושה עבירות מהתורה. אם רב ישב בכלא ואחר שחרורו מבקש לבוא לביקור אצל רב אחר אני חושב שיהיה זה חוסר מוסריות לא לקבלו. אין מצוה להרוג אותו מחמת שישב בכלא. אני רואה בכך מצוה גדולה לעודד אדם כזה. הרי הוא לא יחזור לכהונה מחודשת החוק לא מאפשר לו זאת אז למה לא לתת לו יחס. אני לא חושב ולו לרגע שבכך שהוא התקבל לביקור אצל מרן הגר"ח הדבר נתן לגיטימציה למעשיו.
ב. נקודה נוספת חשובה, לא כל מי שבית משפט קבע שהוא פושע, הוא באמת פושע. ההלכה היהודית והמשפט של מדינת ישראל לא תואמים כלל. אני מכיר מקרים שבית המשפט טעה בשפיטה שלו, אנשים יקרים מאד שפשוט לא היה להם די כסף לשכור עורך דין טוב… והצד שכנגד היה בעל ממון רב יותר וממילא הנתבע חויב. רבנים לא חייבים לכך שהנתבע חויב בבית משפט הצדק לא נמצא לצערי בבתי משפט. וההלכה היהודית לא חייבת למה שקורה בבית המשפט. אני אישית הייתי שותף בכמה דיונים והייתי מזועזע מחוסר הצדק שבבתי המשפט. תקופה מסוימת עברתי על פסקי דין של שופט גדול, על פי בקשתו, הוא רצה שאתן את המבט התורני על הפסיקה שלו, אני לא המשכתי בזה זמן רב כי, הבירור ההלכתי הנדרש על פי התורה הרבה יותר עמוק ואמיתי ממה שנדרש בבתי המשפט והם שני דרכים שלא נפגשים כלל זה עם זה, וההקבלה לא יכולה להיעשות.
דבריי נכונים גם ביחס לחזרה של פוליטיקאי שחויב בבית משפט והחזירוהו, ובאמת אינני יודע מה זה קשור לגדולי ישראל פוליטיקאים הם לא רבנים…
ג. כלפי רבנים שפשעו וממשיכים לפשוע, לא ראיתי שגדולי ישראל ממשיכים לתת להם כבוד ויחס, ביקורו של פוליטיקאי חרדי לא קשור לגדולי ישראל.
מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א לא התקבל כגדול בישראל על פי סיפורים ולא על פי מקדמי מכירות. מרן שליט"א יושב והוגה בתורה בהתמדה עצומה כבר שנים על גבי שנים, כל מי שגר בבני ברק יכל לראות זאת, זה לא נסתר זה גלוי וידוע ונראה לעין כל. ידיעותיו בתורה גם מוכרות לכל, ספריו קיימים בכל בית מדרש וכל מי שרוצה יכול לפותחם וללמוד בהם ולראות את התורה שלו. הוא חיבר סדרה של ספרים על סדר זרעים הנקראת 'דרך אמונה' שלא הייתה מביישת מכון שלם של תלמידי חכמים רבים שהיו עובדים על כך. והספר נעשה על ידי אדם אחד. הלא הוא שר התורה שליט"א. הוא שקוע עד היום בלימוד התורה ובתפלה באופן מבהיל. אין סודות, התורה לא נמצאת בחדר מסתורי, לא מעשי מופתים גידלו אותו ולא סיפורי בדים המציאות הגלויה של תורתו הגדולה, של צדקותו, ושל מסירותו הגדולה לענייני ציבור. הכל גלוי. רבנים גדולים מהדור הקודם סמכו את ידיהם עליו. הוא לא צמח על ידי המון מופרע שהחליטו כי הוא גדול בתורה, הוא צמח מתוך בית המדרש על ידי מוסרי התורה. וכך גם כל מוסרי התורה. מרן הבית יוסף בעל השולחן ערוך, לא חי בסתר, הוא היה ידוע וכל גדולי הפסוקים בדורו ובכל הדורות החשיבו וסמכו על הספר הזה. כל היהדות נשענת על מסורת ועל העברת התורה מדור דור על ידי חכמי התורה הידועים והגדולים.
פעמים ויש כאלו שצמחו לבד, שלא היו תלמידים של גדולי הדור הקודם, שהצלחתם נבעה מאישיותם הקורנת והכריזמטית, במקרים כאלו קרו טעויות ובמשך הזמן התברר שהעם טעה. לא צריך לחשוש בגלל מקרים נדירים שהדבר הזה יחזור ויישנה. אך נכון הדבר שכשבוחרים רב צריך להיזהר לא לבחור מישהו משונה שצמח לבד, שלא שייך לבתי המדרש אחרים ובונה במה לעצמו, כי ממקומות כאלו קרו באמת מכשולות. ואף שפעמים ויש גם מקרים של כאלו שהם גדולים מאד ואסור לזלזל באף אחד, מי שחושש ממקרים של טעויות כדאי לו ללכת אחר בתי המדרש המקובלים, שהתורה שם מועברת בשלשלת הדורות הברורה המסורה לכל ישראל.
וכמו שכתב החזון איש 'יודעים הם העם מי הם גדוליהם'. העם הכוונה לכלל האומה ולא לקומץ יחידים שהחליטו שרבם הוא ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, לא אמרתי שהם בטוח טועים, אבל קבוצת אנשים יכולה לטעות העם כולו לא טועה.
כלפי היחס לקרונה, יש באמת לייחד את הדיבור. ובכן, הנושא של ההחלטה על הדרך הנכונה בהתנהלות מול מגיפת הקורונה, מורכב מאד מאד. כאחד שטיפל קצת בנושא זה אני יכול להעיד, שקיים קרע עצום, בין הממשלה לעולם הדתי. וההיכרות לצרכיהם של יהודים דתיים משמעותי מאד. ואסביר את דבריי. הרי ברור לכל, שאילו היו עוצרים את המדינה כולה לזמן של חודש, בו היו סוגרים את כל רשתות המזון והיו עושים סגר מוחלט ממש הייתה המגיפה נעצרת לחלוטין. לא עושים זאת, למה? כי סגירה של הציבור בבתים גם כן גובה סיכונים רבים. ובכן, בכדי להחליט מה לעשות צריך לא לסגור את הכל, אלא לדעת לנהל סיכונים, לדעת במה הסיכון יותר גדול, מה יגרור בעקבותיו סכנות יותר גדולות. צריך לזכור שמצבם הנפשי של האנשים חשוב מאד, מדובר בחיי אדם. מצבם הכלכלי גם חשוב מאד, זה גובל בחיי אדם. לא רק הקורונה גובה הרוגים, דיכאון, וניוון של שהייה בבית, ונזקים כלכליים גם גובים נפשות רבות. חלק מהנזקים לא מידיים אלא בטווח ארוך יותר אבל הם בהחלט קיימים.
צריך להכיר את צרכי הציבור הדתי/חרדי היטב בכדי לדעת לנהל את הסיכונים בציבור הזה. אדם דתי שהתפלה בבית הכנסת היא חלק בלתי נפרד מחייו, הליכה לשיעור יומי היא חלק בלתי נפרד מחיי, כשלוקחים לו את זה, נשמטת הקרקע תחת רגליו. שמיטת קרקע תחת רגליו של אדם גוררת סכנה נפשית!!! קיום סיכונים לנוער גובה אסונות. אינני מדבר רק על סכנות של דת אני מדבר גם על סכנות נפשיות. צריך לזכור דבר נוסף, כשמדברים על כך שסגירת מוסדות הלימוד עלולים לגרור עזיבת דת ר"ל, זה גם נושא נפשי, כי אנשים שכל אמונתם היא המשכיות צאצאיהם לתורה ומצוות, כל חייהם תלויים בזה, אם הנוער יהיה בסיכון דתי הדבר יגרור חלילה גם סכנות בנפש להוריהם ולכל הסביבה. כאוס, גורר אבידות בנפש. אך לא זו בלבד, אבידות רוחניות הם גם כן מוגדרים בהלכה כאבידה נפשית, מותר לחלל שבת על נפש של יהודי שהולכת לאבדון רוחני ר"ל.
עכשיו אני שואל אותך, האם גדולי ישראל יכולים לסמוך על כך שמנהלי המדינה יקחו בחשבון את כל מה שכתבתי לך. אני יכול להעיד כאחד שניסה לטפל בכמה נושאי דת בתקופת הקורונה, נושאים שהיה אפשר לטפל בהם בקלות, ונתקלתי בדלתיים סגורות, באזנים אטומות שלא ערים ולא רוצים להיות ערים לצרכים מינימליים של הציבור הדתי.
אילו ההתנהלות של הממשלה בנושא הקרונה הייתה מוסכמת על כל המומחים הייתי מבין מה הטענה הגדולה, אבל יש מומחים גדולים שחולקים על התנהלות הממשלה. אם מרן הגר"ח סבור שהתנהלות הממשלה לא נכונה, והיא גובה נפשות. במקום פיקוח נפש אין חולקים כבוד למדינה.
אני כותב את כל זה בכאב גדול, כי באמת אנחנו חיים במדינה יהודית, והקרע הזה לא היה אמור להיות קיים. אבל לצערי הוא קיים. וחרף האשמות על הציבור החרדי, אני יודע קצת היסטוריה, ואני יכול לומר לך שהאשמות מוטלות על כתפיהם של ראשי הציונות, שהם רצו בקרע הזה, וגרמו לו. צריכים לנסות לטפל בזה כמה שיותר ולנסות לאחות את הקרע זה לא טוב שהוא קיים. אבל זו המציאות.
עכשיו, אינני יודע בדיוק איך מרן הגר"ח החליט את ההחלטה שלו בנושא הקורונה, הסרטון המפורסם לא אומר לי דבר, אני כבר נתקלתי מספר פעמים במקרים בהם פרסמו סרטונים והם היו חתוכים, הציבור רגיל לאכול כל פוסט שפירסם איזה קשקשן בטור הפייסבוק שלו. ולפי זה הם דנים את גדולי ישראל.
אתה כותב שהתוצאות של ההרואה של מרן הגר"ח ידועות. ובכן אינני יודע על מה אתה מדבר. רבי חיים לא הורה להשאיר את בתי הכנסת פתוחים, בשלב מסוים הוא הורה לסוגרם. הוא רק לא רצה שיסגרו את הישיבות, כיום במבט לאחור יש הרבה מקום לומר שזו הייתה טעות שסגרו את ישיבות באופן מידי, אחד מגדולי הרופאים בארץ טען לי את זה בזמנו, והיום יש הרבה שמודים לזה. [הפיזור המידי של הבחורים לבתים רק פיזר את הקורונה בבתים צפופים, אילו היו מכירים את המגזר היו מבקשים להשאיר את הבחורים בישיבות ולסוגרם בישיבות כמו שהיה בסוף במשך זמן קיץ].
צר לי אבל הוראותיו של רבי חיים קנייבסקי לא היו מופקעות כלל וכלל. במבט לאחור, אנחנו יודעים שהוראות הממשלה היו יותר מופקעות, זה שלא נתנו לנו לקיים מניינים אפילו בחצרות הבתים ידוע היום כטעות גמורה. הסגירה ההרמטית שנעשתה בחג הפסח הייתה מוגזמת, יתכן שהסגירה המוגזמת הזו גררה בעקבותיה את כל הכאוס שקורה היום, כאשר בעקבות החמרה מיותרת בזמן שבקושי היה מגיפה, נמאס לציבור והוא מזלזל דווקא בזמן הקשה יותר בו היה צריך להחמיר. הגר"ח לא זלזל לעולם בהוראות של הריחוק החברתי, הוא תמיד הורה ללבוש מסיכות, והוא מי שכתב בסוף לשמוע להוראות לסגור את בתי הכנסיות, ואך משום שלא רצה שיהיה כאוס, הוא עצמו בביתו עם קרוביו יכול לעשות כרצונו, ואם הוא קיים מניינים, הוא לא עשה זאת בקול רם ולא ידעו מזה.
יש קהילות מצומצמות שמזלזלים בכללים לגמרי, אותם אני באמת לא מבין, אבל אם תשים לב, מדובר בקהילות מצומצמות, ההוראה הכללית של גדולי ישראל זה להיזהר. האם הם תמיד יסכימו למה שהממשלה תסכים, התשובה היא לא ולא. כי לממשלה חשוב לדון על קבוצות ספורט יותר מאשר לימוד התורה ותפלה. כי לממשלה אין ידע על צרכיו המינימליים של הציבור החרדי. ולכן יש לנו הנהגה שמחליטה במושכל מה לשמוע לכל הממשלה ומה לא.
אני במקרה יודע מה קורה מאחורי הקלעים, ואני יודע על שיחות ארוכות עם מומחים גדולים, שנעשים על ידי שלוחיהם של מרן הגר"ח שליט"א ומרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, הם נפגשים עם רופאים ועם מומחים עם פרויקטור הקורונה ועם ראשי החמ"ל, פגישות ערות מאד ורציניות מאד, ואחריהם יושבים אותם שלוחים עם גדולי ישראל והם מחליטים מה לעשות.
הגיע הזמן לומר בפה מלא, כל מיני לבלרים משועממים משפיעים לרעה ומשמיצים את גדולי ישראל ואת הציבור החרדי, אילו היו יודעים כמה זמן עמלים מנהיגי האומה ובכמה כובד ראש הם מחליטים על ההתנהלות, היו רוכשים את הכבוד האמתי המגיע לציבור שלנו ובעיקר לגדוליו.
נכון שיש קבוצות מצומצמות שמתנהגות בחוסר אחריות והם גם כן גורמות לנזק אדיר, אבל אתה כנראה מכיר את המגזרים וכנראה אתה יודע מה שהציבור החילוני לא יודע, שמכעט כל גדולי ישראל מורים באופן חד משמעי להיזהר מאד.
יש עוד נקודה שחשוב מאד לשים אליה לב. חלק מההחלטות לגבי הקורונה משתנות בין אדם מאמין לאדם שאינו מאמין. ואתן דוגמה אחת, החשש מנזקים עתידיים של הקורונה, שלא יודעים עליהם עוד. האם נכון לחשוש מהם או לא. האם לא נכון לקחת את כל הבחורים בישיבות ולסוגרם בתוך הישיבה ושידביקו אלו את אלו, ועל ידי כך הם יחוסנו ויוכלו לנהל לימודים כרגיל, וגם בכך יהיה פחות סיכון לקבוצות הגיל המבוגרות כי על ידי ריבוי צעירים מחוסנים יהיה יותר גישה לזקנים, וחשש פחות להדבקות במשך הזמן. יש מומחים גדולים שסבורים שזו הדרך הנכונה. הסיבה לא לעשות זאת נובעת בעיקר מחשש שלא לא מודע, שמא יש נזקים עתידיים של הקורונה, שמא הקורונה בכלל לא יוצרת חיסון למי שנדבק ממנה. אחוזי הסיכון האלו לא גבוהים. מדובר בחששות רחוקות מאד.
אינני יודע להחליט בזה, אבל אם יש מישהו שיכול להחליט האם עלינו לחשוש מחששות רחוקות כל כך או לא, אלו הם גדולי ישראל שיודעים להכריע בסוגיות קשות כאלו מתוך התורה הקדושה. אינני סומך על אדם שהתורה והאמונה לא משנת חייו ולא היא המורה את דרכו שיכריע לי בהחלטות כאלו.
ובכן, יש לנו גדולי תורה קדושים וטהורים, שישבו ולמדו שנים על גבי שנים תורה בהתמדה בקדושה, מתוך הינזרות ממנעמי החיים, מתוך טהרת הלב העינים והמוח. התבוננות מעטה בזה צריכה לרגש כל מי שמאמין בתורה הקדושה, זה מבהיל איך בדור כמו שלנו, בו הטומאה נכנסת בכל מקום אפשרי, והנה נשארו בו אנשים טהורים כל כך מזוקקים כל כך. הבה נשמע להם, ולא ניתן ללבלרי פוסטים לבלבל אותנו.
כל יום אני שומע על עוד אדם זקן שאיבד את צלילותו, או שלקה בניוון שלא ניתן להשיבו, בעקבות הסגר והבדידות. זקנים מתים מדכאון מרוב בדידות. רק היום התפרסם על האיש הזקן ביותר במדינה שמת בעקבות הבדידות שהוא חווה בימים אלו. כמדינה יהודית יתכן והיה צריך לקרוא לכל הצעירים להתנדב במלחקות הקורונה ולהידבק מן החולים, על ידי כך להתחסן ולהמשיך ללכת להתנדב בבתי אבות, ולטפל בזקנים הנמצאים בביתם. במקום זה חוששים מהבלתי נודע, מחששות רחוקים של נזקים שאולי הם קיימים ואם הם קיימים הם קיימים באחוז קטן מאד, שיתכן שלחשוש לזה זה נגד השכל הישר, ולא נכון על פי התורה הקדושה. ובעקבות החששות הרחוקים הללו יש עוד ועוד זקנים בודדים הסובלים סבל רב. אינני יודע אם מה שאני כותב זה נכון, אבל אני מציע לך אפשרויות לחשוב עליהם, שעל ידם תראה כמה אי אפשר לסמוך על אנשים שלא למדו סוגיא אחת של פיקוח נפש, ולא יודעים על מה נכון לחשוש ועל מה לא.
זכינו ויש לנו צדיק כמו מרן הגר"ח קנייבסקי בדורנו עלינו להתפלל שנזכה שיהיה עמנו עוד שנים רבות, שנזכה לדבר פלא הזה של איש קדוש ורם מעלה כל כך הנמצא בדור כמו שלנו שיהיה עמנו במחיצתנו, עד שנזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אכי"ר.
שלמה
sh4101199@gmail.com
נ. ב. חשוב לי לומר, חלק מהדברים שכתבתי בנשוא הקרונה הם על דעתי בלבד, ויש לדון בהם הרבה, אני רק ניסיתי לתת לך טעימות של אפשרות לחשוב אחרת, וממילא להבין שגם אם אני טועה, יכול להיות דיון וחשיבה שונה מהתנהלות המדינה, ולא בהכרח היא טעות כזו גדולה.

גם לכם יש שאלה?

משהו מעיק על לבכם ואין לכם את מי לשתף? אתם מתמודדים עם קושי אבל מתביישים לשאול? כאן אפשר לשאול הכל!

השאלה תפורסם באתר רק אם תרצו בכך, ואם היא תאושר על ידי הוועדה הרוחנית (רוב התשובות שנשלחות אינן מפורסמות באתר). 

יש לך מה להוסיף?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות נוספות באותו נושא:

יש לי דחף גדול לעשן-מה לעשות?

אני בחור ישיבה בן 23, יש לי רצון עצום כבר כמה שנים לעשן סיגריות כל החברים בישיבה מעשנים וזה מאד נורמלי בסביבה שלי. אני כל הזמן חורק שיניים ומתגבר בכוח

קרא עוד »
דילוג לתוכן