לאחרונה קשה לי ללכת לכולל

שאלה:

ישיחנה שלום! רציתי לשאול….
אני אברך סטנדרטי לומד בכוללים יום שלם התחתנתי לפני 5 שנים וב"ה יש לנו שני ילדים.
רציתי לשאול אתכם כזו שאלה אני נמצא כעת בבעיה בחודשים האחרונים נהיה לי קשה ללכת לכולל עד כדי כך שאני פשוט כבר הרבה זמן לא נמצא בכולל וזה משום שיש לי פיתויים ללכת לגלוש באינטרנט כשר במקום ללכת לכולל, עכשיו אני מבין שאני אמור לעזוב את זה וללכת לכולל ומשום מה אני לא מצליח לעשות את זה, יש לי איזה שהוא קושי ואני אפי' לא יודע מה הוא שגורם לי לא לדרוך בכולל ואני מנסה להלחם עם זה ולא מצליח אולי תוכלו לעזור לי?

אברך יקר
אני מעריך את פנייתך הכנה, ואת הרצינות והמודעות העצמית הגבוהה שמשתקפת בה.
ניתן לגשת אל הבעיה שאתה מתאר מהכיוון של ה'סור מרע', דהיינו להגיע אל ההבנה שלשבת בוקר שלם ולגלוש באינטרנט (גם אם הוא כשר) הוא 'לא תכל'ס' – גם אם לא היית אברך כולל שלומד תורה. אדם מן היישוב הולך לעבודת יומו ועושה עם עצמו משהו מועיל. כמובן שיש משהו מושך בבטלה ובגלישה מהנה באתרים מעניינים… אבל זה לא דבר שיכול למלא את הנפש, ובשלב מסוים אדם מרגיש ריקנות ומבקש לעצמו עיסוק שיועיל לו ולאחרים.
ניתן גם לבוא מהכיוון השני, ולאבחן שהפיתוי להשאר ולגלוש נובע מחוסר סיפוק בכולל. קשה לך למצוא בלימודך תחושה של משמעות ושל התקדמות.
כמי ששנים רבות לומד בכולל, אני יכול לחשוב על כיוונים שעשויים לסייע לך.
{תשובתי דלהלן באה מתוך הנחה שאתה מעוניין להמשיך וללמוד תורה. יתכן מצב אחר, בו אברך מחליט לצאת לעולם העבודה, וכמובן שההנהגה המקובלת והראויה היא להיוועץ בתלמיד חכם שידוע גם כאיש שיודע לייעץ [ורצוי שתהיה לו היכרות עם האברך המתייעץ], ומתוך כך להגיע לידי החלטה מה הדבר הנכון לעשות.}
אני מהרהר לעצמי: טוב שקרתה לך התופעה הזו של הגלישה במקום ללכת לבית המדרש…
זה גרם לך להתנער ולחשוב על עצמך. תוכל לנצל את המצב הזה להתחדשות ולהתרעננות.
יתכן שעד עתה למדת בכולל בגדר של "מלומדה". אין כאן אשמה, זו פשוט ברירת המחדל שלך, ושל כל הציבור שלנו: ישיבה קטנה – ישיבה גדולה – חתונה – כולל.
כעת, כאשר אותה תנועה טבעית שמכוחה הלכת עד עכשיו, כבר לא פועלת כשורה, ותחושת המחויבות שלך ללימוד בכולל נעלמה, זו הזדמנות להתחדשות!
יש מקום להתרענן בלימוד מאמרי חז"ל אודות חשיבות תלמוד תורה והמשמעות העצומה שלו, לעצמו ולכלל, וישנם כמה ספרים שהלומד בהם מתחזק ומקבל חשק ללימוד, כגון ספר מעלות התורה ונפש החיים שער ד. שמעתי פעם שהמשגיח ר' דן סגל סיפר על אברך אחד שבכל בוקר היה מגיע לכולל עם 'פרישקייט' וחשק גדול, וחבריו האברכים חלשה דעתם מולו – מניין הוא שואב את המרץ הזה מדי יום ביומו. עד ששאלוהו על כך, והשיב להם שבכל בוקר לפני הסדר הוא לומד את פרק ראשון במסילת ישרים אודות חובת האדם בעולמו שהיא להתקרב אליו ית', ובכך הוא מקבל את המבט הנכון על החיים ומטרתם, ונדלק בו הרצון להתקרב לה' וללמוד את תורתו…
אולם יש כאן נושא חשוב ומרכזי נוסף:
על לומדי תורה לדעת יסוד גדול: על מנת ליצור קשר של קיימא עם התורה, אין די ברצון חזק "ללמוד תורה" ובשאיפה לקיים מצוות "תלמוד תורה" ולהתקרב לה'. כל לומד מוכרח שיהיו לו פרוייקטים בלימוד, דהיינו שיהיה עסוק במימוש הישג מסויים ומוגדר בלימוד, אם בבקיאות או בעיון. בהמשך אבאר שיש בכך שני חלקים.
רק בכך שיש לו את "הסוגיא שלו", "המסכת שלו", הוא באמת מתקשר ללימוד ומסוגל להתמיד ולאהוב את הדבר.
יש המחשה לעקרון זה מן החזון איש, סמל אהבת התורה וחשקתה.
כך מופיע בספר מעשה איש (ח"א עמ' פח): כשישב אבילות על אמו ע"ה, בשנת תש"א, נכנס אליו רבי ירוחם ורהפטיג לנחמו. "יש לי צער גם על שאיני יכול לעסוק בתורה", אמר רבינו. ור' ירוחם תמה: הלוא יש די ענינים בתורה שגם לאבל מותר ללמוד? ורבינו השיבו: אמת, אבל אינם העניינים שעסקתי בהם לאחרונה בעיון!
נמצינו למדים: אילו רק הרצון לקיים מצות ת"ת היה בוער בחזו"א, מה בכך שעכשיו הוא יושב שבעה, הלא יש ענינים רבים בתורה המותרים בלימוד. אלא שהרצון ללמוד תורה מתלבש במעורבות ובהתקשרות לסוגיא מסוימת, שזאת נעשתה "התורה דיליה". זאת היא אהבת התורה שראינו אצל כל גדולי ישראל.
מובן אפוא, שכל אדם שמקדיש את עצמו ללימוד התורה, צריך לשאול את עצמו: מה החלק שלי בלימוד? מה היא ה"סוגיא שלי". האם אני מתקדם בלימוד, או רק "לומד לשם ללמוד".
הענין הזה מורכב משני חלקים:
א) התחושה והסיפוק שיש לי משהו ביד מהלימוד. ויש כמה דרכים להגיע למימוש עצמי זה:
– כאשר חוזר על תלמודו וזוכרו (הן בחזרה סמוך ללימוד והן בהפרשי זמן);
– מסיים נושא בהלכה או מסכת ונבחן באיזו מסגרת של מבחנים כמו מבחני רבנות או דרשו וכדומה;
– משקיע בכתיבה ומסכם לעצמו את הסוגיות ואת החידושים והדינים העולים, ויש גם אפשרות לכתוב קונטרס או ספר;
– מלמד לאחרים ובכך תורתו נושאת פרי של השפעה.
בכל אחת מהדרכים הללו, אדם יכול לקבל סיפוק בכך שיש קיום לעמלו. [וכל זה בצד הידיעה האמיתית על השכר בעולם הבא, וכמו שנאמר במסכת אבות: "ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ודע שמתן שכרם של צדיקים לעתיד לבא".]
ב) מלבד הצורך לחוש שיש לי משהו ביד, ישנו את הענין שהבאתי לעיל, שההתקשרות לתורה היא על ידי שיש את ה"סוגיא שלי", "המסכת שלי", כלומר שבזמן הלימוד עצמו אדם עוסק בו מתוך התחברות אישית, מכך שיש לו חשק ללמוד את אותו הנושא.
וזה מביא אותי לנקודה חשובה נוספת לחיי האברכות, והיא מתגלה לכל אחד בשלב מסויים.
בישיבות כולם לומדים פחות או יותר אותו דבר, ובאותה דרך לימוד. כולם לומדים "נשים נזיקין" בשיטת הלומדות הישיבתית.
כאשר הבחור מתחתן והופך לאברך, נפתחים בפניו ערוצים שונים. וכאן המקום לכל אחד לבחון לאן לבו נוטה וחפץ. האם להמשיך בינתיים ב'נשים נזיקין ישיבתי', או לעבור ל'הלכה', וגם ב'הלכה' יש כמה סגנונות, ויש גם אפשרות לחושן משפט, ואולי קדשים, ואולי פשוט לעבור על מסכתות בעיון קל מכריכה לכריכה. יש הרבה דרכים, ולא הרי אדם זה כהרי זה. התורה היא מאד גדולה, בודאי בדורנו כאשר אנו עומדים מול ארון ספרים ענק שהצטבר במשך השנים (תחשוב כמה ספרים היה לרש"י בארון, וכמה יש לנו). ולכן אדם מוכרח להחליט באיזה תחום בתורה הוא הולך להשקיע את עיקר מרצו.
יש לא מעט בחורים שחשקם בלימוד בישיבה היה כבוי, וכשהתחתנו ועברו למסלול לימוד הלכה, אורו עיניהם והתחילו לשקוד על תלמודם.
לא תמיד זה כ"כ פשוט ליישם. כי יש בדבר גם היבט טכני, שהרי לא תמיד מוצאים את הכולל המתאים, וזה יכול לקחת זמן, וגם תלוי היכן האברך מתגורר מצד ההיצע של הכוללים.
אך גם אם אברך לומד כעת בכולל שאינו בדיוק לפי נטיית לבו, ואין לו לאן לעבור, לא כדאי להכנס למרמור על כך, וסוף סוף כל דבר שלומדים ברצינות יש בו תועלת לבניין התלמיד חכם, וגם ניתן להקדיש את השעות מחוץ לכולל (כמו כולל ערב, שישי שבת, בין הזמנים) לטיפוח נטיית הלב (וגם להתבונן מה היא בעצם הנטייה) בלימוד, ובכך לזכות להארת עיניים.
ואחרי הכל נזכור, שבחייו של אדם המקדיש את עצמו ללימוד תורה, יש עליות וירידות (כמו בכל תחום – 'ימי האהבה וימי השנאה'), זה טבעי ונורמלי. גם החיים מחוץ לבית המדרש – אשה, ילדים פרנסה וכו' – יש בהם תמורות ושינויים והכל מקרין גם על הלימוד והחשק. אין להבהל מזמני ירידה, "אל תשמחי אויבתי, כי נפלתי אז קמתי"! מתנערים ופותחים בפרוייקט חדש של לימוד (למשל: לגמור את הפרק ולחזור עליו 7 פעמים; לסכם בבהירות את הסוגיא ולסדר את זה כאילו אני כותב ספר, וכו'), ואם אנו מגלים את השכחה שעושה בנו שמות, נעשה את שלנו בחזרות ובסיכומים, ונבקש ונתפלל על הצלחה בתורה ("לאוקמי גירסא סיעתא מן שמיא", גמ' מגילה)!
נדמה לי שעלו בידינו די נקודות להתבונן בהם ולהפיק תועלת. אם תרצה, נוכל להמשיך לדון בנושא. אוכל גם להמליץ לך על ספרו של הרב בוצ'קובסקי "חישבתי דרכי – חלק ב" המוקדש לאתגרים בעולמם של אברכי הכוללים.
מאחל לך הצלחה רבה במציאת חלקך בתורה ושמחתך בה!
המעריכך מאד, אברך יקר ונפלא!
ישי

חרדה מעבודה

הי אני אישה נשואה בת 26 ואמא לילד. אני לא עובדת כבר שנה ויש לי חרדה מטורפת כל פעם שיש הצעת עבודה. היו עבודות שהצלחתי ללכת יום אחד ועזבתי. ברב

קרא עוד »

יש לי פחות חשק לקיים את המצוות

שלום, אני בן 24. כל חיי חונכתי במסגרות שומרות תורה ומצוות, אבל לאחרונה קצת קשה לי עם האמונה והמצוות ואני מרגיש שהחשק שלי נחלש.  יש כמה דברים שאני ממשיך לשמור

קרא עוד »

אמונת חכמים בימי קורונה

מעולם לא הייתח 'חזק' באמונת חכמים. אף פעם לא היה לי ספק שרבנים יכולים לטעות (במיוחד כשמספקים להם נתונים חלקיים). אבל תמיד הבנתי שהרבנים הם בעצם אנשים גדולים, רק שלפעמים

קרא עוד »

נקרעת בין אבי לאמי

אני בת יחידה בין בנים ויוצא לי הרבה להיות עם אמא שלי לדבר איתה וכו. ההורים שלי (סליחה שאני אמרת) אבל מאוד הרבה רבים מילולית. עד כדי שאמא שלי יכולה

קרא עוד »

גם לכם יש שאלה?

משהו מעיק על לבכם ואין לכם את מי לשתף? אתם מתמודדים עם קושי אבל מתביישים לשאול? כאן אפשר לשאול הכל!

השאלה תפורסם באתר רק אם תרצו בכך, ואם היא תאושר על ידי הוועדה הרוחנית (רוב התשובות שנשלחות אינן מפורסמות באתר). 

השארת תגובה

שאלות נוספות:

אני שמן וזה מדכא אותי

אני שמן וזה מדכא אותי

שלום לכם מאוד נהנה לעקוב אחרי השאלות והתשובות המחכימות אשמח להתייעץ אתכם בנושא כאוב שלי. והוא נושא ההשמנה אני אנסח את זה הכי פשוט. יש לי כרס גדולה שמביישת אותי

קרא עוד »

תפילה בבית הכנסת בשבת

לאור המצב במדינה. ולאור ההנחיות שאין להתקבץ יותר מ-10 אנשים במקום אחד.כיצד עלינו לנהוג לעניין תפילות השבת בבית הכנסת?בית הכנסת שלנו די גדול. ויש אפשרות לשמור מרחק של 2 מטר

קרא עוד »

קושי גדול עם תפילות

אני בן 26 והחיים שלי מלאים חוויות ברוך השם. רוב הזמן אני עסוק ושמח. אני מתחיל עם זה כיוון שחשוב לי להדגיש שאני לא במצב של דיכאון, וזה הבעיה שלי.

קרא עוד »

מתקשה עם מצות כיבוד הורים

שלום רב רציתי לשאול כשאני מגיע לבית בשבתות לפעמים אני רב מעט עם ההורים שלי, ויש בינינו חוסר הבנה הדדית. אפילו שאני רוצה לכבד אותם, לא תמיד אני מצליח כל

קרא עוד »

חסרה לי שמחת חיים

שלום רב. אני נשוי ב"ה לאשה מקסימה ויש לי ילדים. וב"ה אלף פעמים הכל טוב. יש לי בעיה אחת, בתקופה האחרונה חסרה לי שמחת חיים כל דבר נראה לי פשוט

קרא עוד »

מתקשה להתחבר לתפילה

כול הזמן אומרים לי להתפלל ולקום בזמן ולא לאחר, וקשה לי מאוד. אני מתפלל כמובן אבל לא כל כך מתחבר לתפילה.  ולא רק זה אלא אני צריך לקום כול יום בשעה

קרא עוד »
לשון הרע נוטל כל הזכויות

מפחדת להתחתן מחשש שאפול בפח

אני בת 19, בחורה מוכשרת, נראית טוב, וחכמה. אהובה מאוד בחברה ובכל מקום שבו דורכת ונהנית מהחיים וגם מהאתגרים שיש בהם. לומדת בסמינר מעולה וחשוב, בית טוב, משפחה מדהימה וילדות

קרא עוד »

אין לי מטרה בחיים

אני חי לבד, ומשעמם לי, אני עובד כל היום. ונמאס לי מהשיגרה ומהכל בעצם. אני מרגיש מבוזבז כי אני יודע שיש לי הרבה מה למכור. אבל אין לי למי. הייתי

קרא עוד »

דרישות כספיות בשידוכים זה ראוי?

שלום רב בישיבות הליטאיות החשובות נהוג לדרוש בשידוכים סכום נכבד מאוד (600-800 אלף לבחור קלאסי) וחוץ מזה מחפשים בחורות שעובדות עם רווח חודשי גבוה (תכנות ריאת חשבון וכדומה) א' אולי

קרא עוד »

כדאי לי לדעת על כל הצעה שמגיעה?

קודם כל תודה רבה לכם על המיזם האדיר הזה…. אני בחורה צעירה שמתחילה עכשיו את תקופת השידוכים בתקווה שהיא תגמר מהר בעז"ה, אבל תכלס לבנתיים כל הצעה שעולה אני מאוד

קרא עוד »

האם להעביר את הילד חיידר

בתחילת השנה העברתי את הילד שלי חיידר כי גיסי אמר שהחיידר הנוכחי שלו לא טוב, ושמבחינת לימוד גמרא זה מקום שלא מלמד מספיק טוב איך ללמוד גמרא כמו שצריך. הוא

קרא עוד »

מה עושים עם תלות בחבר?

עם הזמן נהיה לי תלות בחבר, שבאמת אני מחובר אליו. אוהב אותו מאוד, יש לי איתו דו שיח מעולה, כיף לנו להיות ביחד. ממש חברים אמתיים וטובים.
אבל עם הזמן גילתי שיש לי בו תלות (כך זה נקרא) מפריע לי שהוא מדבר עם משהו אחר. כשלא תמיד הוא עונה לי, או כל מיני דברים מהסוג הזה.
עד כדי כך כשעברנו כל אחד לישיבה אחרת, הוא התנתק ממני וזה מאוד פגע. אני מנסה להשתחרר ממנו ולא מצליח, אני חיב אותו זה אוויר לנשימה שלי. אמרוי לי שאני צריך יותר הערכה עצמית ועשיתי וזה לא עזר.
א"כ השאלה. מה אני יכול לעשות כדי להשתחרר ממנו, ושלא יקרה לי שוב עם חבר חדש?
תודה רבה רבה מראש

קרא עוד »

חרדה מעבודה

הי אני אישה נשואה בת 26 ואמא לילד. אני לא עובדת כבר שנה ויש לי חרדה מטורפת כל פעם שיש הצעת עבודה. היו עבודות שהצלחתי ללכת יום אחד ועזבתי. ברב

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן